โรงพยาบาลธนบุรี 2
Thonburi 2 Hospital
เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี 2 เป็นศูนย์หัวใจที่มีศักยภาพความพร้อมด้วยทีมแพทย์หัวใจที่เชี่ยวชาญตลอด
จนนำเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัยที่นำมาใช้ในการตรวจรักษา
บริการตรวจด้วยเครื่องมือวินิจฉัย

ให้การรักษาได้หลากหลายรูปแบบ
 
 

รายชื่อแพทย์