โรงพยาบาลธนบุรี 2
Thonburi 2 Hospital
เลือกภาษา:
โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Program : Classic อายุน้อยกว่า 30 ปี

Classic 14 รายการ ราคา 2,850 บาท
1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
2.เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
4.ตรวจปัสสาวะ UA.
5.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
6.ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
7.ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
8.ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
9.ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
10ตรวจการทำงานของไต BUN
11.ตรวจการทำงานของไต Creatinine
12.ตรวจการทำงานของไต eGFR
13.ตรวจการทำงานของตับ SGOT
14.ตรวจการทำงานของตับ SGPT
15.คูปองอาหารว่าง Food Coupon
16.ค่าบริการรพ. Service

Program : Gold อายุ 30-40 ปี

Gold 23 รายการ ราคา 4,400 บาท
1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
2.ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eyes Examination
3.ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อ Slit lamp
4.ตรวจวัดความดันลูกตา
5.เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
6.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
7.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
8.ตรวจปัสสาวะ UA
9.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
10.ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
11.ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
12.ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
13.ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
14.ตรวจการทำงานของไต BUN
15.ตรวจการทำงานของไต Creatinine
16.ตรวจการทำงานของไต eGFR
17.ตรวจการทำงานของตับ SGOT
18.ตรวจการทำงานของตับ SGPT
19.ตรวจการทำงานของตับ ALK
20.ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin
21.ตรวจการทำงานของตับ Albumin
22.ตรวจการทำงานของตับ Globulin
23.ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด โรคเก๊าฑ์ Uric Acid
24.คูปองอาหารว่าง Food Coupon
25.ค่าบริการรพ. Service


 

Program : Diamond ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป

Diamond ชาย 31 รายการ ราคา 14,720 บาท
1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
2.ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eyes Examination
3.ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อ Slit lamp
4.ตรวจวัดความดันลูกตา
5.เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
6.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
7.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
8.ตรวจปัสสาวะ UA
9.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
10.ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
11.ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
12.ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
13.ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
14.ตรวจการทำงานของไต BUN
15.ตรวจการทำงานของไต Creatinine
16.ตรวจการทำงานของไต eGFR
17.ตรวจการทำงานของตับ SGOT
18.ตรวจการทำงานของตับ SGPT
19.ตรวจการทำงานของตับ ALK
20.ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin
21.ตรวจการทำงานของตับ Albumin
22.ตรวจการทำงานของตับ Globulin
23.ตรวจการทำงานของตับ GGT
24.ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด โรคเก๊าฑ์ Uric Acid
25.ตรวจหาระดับแคลเซียม Calcium
26.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
27.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
28.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
29.ตรวจฮอโมนไทรอยด์ TSH
30.ตรวจอุจจาระ Stool Exam
31.ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
32.คูปองอาหารว่าง Food Coupon
33.ค่าบริการรพ. Service


 

Program : Diamond หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป

Diamond หญิง  31 รายการ ราคา 19,630 บาท
1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
2.ตรวจภายในโดยแพทย์สูตินรีเวช Pelvic Examination
3.ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eyes Examination
4.ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อ Slit lamp
5.ตรวจวัดความดันลูกตา 
6.เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
7.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
8.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
9.ตรวจปัสสาวะ UA
10.
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
11.ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
12.ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
13.ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
14.ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
15.ตรวจการทำงานของไต BUN
16.ตรวจการทำงานของไต Creatinine
17.ตรวจการทำงานของไต eGFR
18.ตรวจการทำงานของตับ SGOT
19.ตรวจการทำงานของตับ SGPT
20.ตรวจการทำงานของตับ ALK
21.ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin
22.
ตรวจการทำงานของตับ Albumin
23.ตรวจการทำงานของตับ Globulin
24.ตรวจการทำงานของตับ GGT
25.ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด โรคเก๊าฑ์ Uric Acid
26.ตรวจหาระดับแคลเซียม Calcium
27.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
28.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
29.ตรวจฮอโมนไทรอยด์ TSH
30.ตรวจอุจจาระ Stool Exam
31.ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
32.ตรวจมะเร็งเต้านม Digital Mammogram and Ultrasound Breast
33.ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep
34.คูปองอาหารว่าง Food Coupon
35.ค่าบริการรพ. Service

Program : Pre-Marriage ชาย

Pre-Marriage ชาย  13 รายการ ราคา 6,000 บาท 
1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
2.เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
4.ตรวจหากรุ๊ปเลือด ABO Group
5.ตรวจหาหมู่เลือด Rh Group
6.ตรวจปัสสาวะ UA
7.ตรวจภาวะแฝงในโรคทาลัสซีเมีย Hemoglobin Typing
8.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBsAg
9.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี AntiHBs
10.ตรวจหาประวัติการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBc
11.ตรวจไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV
12.ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ HIV
13.ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส VDRL
14.คูปองอาหารว่าง Food Coupon
15.ค่าบริการ Service

Program : Pre-Marriage หญิง

Pre-Marriage หญิง 14 รายการ ราคา 6,400 บาท
1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
2.เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
4.ตรวจหากรุ๊ปเลือด ABO Group
5.ตรวจหาหมู่เลือด Rh Group
6.ตรวจปัสสาวะ UA
7.ตรวจภาวะแฝงในโรคทาลัสซีเมีย Hemoglobin Typing
8.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBsAg
9.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี AntiHBs
10.ตรวจหาประวัติการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBc
11.ตรวจไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV
12.ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ HIV
13.ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella IgG
14.ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส VDRL
15.คูปองอาหารว่าง Food Coupon
16.ค่าบริการ Service
ข่าวสาร

“เทศกาล Health Day”

ความรู้เพื่อสุขภาพ

IUI คืออะไร?

คลิปความรู้

Digital Mammogram - ตรวจเอ็กซเรย์เต้านม ด้วยระบบดิจิตอล

โปรโมชั่นอื่นๆ
โปรแกรม Healthy Gift 16 รายการ

โรงพยาบาลธนบุรี 2

สุขภาพดี ที่คุณเข้าถึงได้

ความประทับใจของผู้ใช้บริการ

มาตรวจสุขภาพที่นี่ คุณหมออธิบายละเอียดดีมากครับ ไม่รีบร้อน ไม่ทำเวลา นายแพทย์วรวิทย์ ธัญภัทรกุล

Somboon Yingsthaporn-anan
หน่วยงานที่ชื่นชม ศุนย์ตรวจสุขภาพ
วัน-เดือน-ปี ที่ให้บริการ 19 ธันวาคม 2561

 • คลินิกกุมารเวช
 • คลินิกจิตเวช
 • คลินิก หู คอ จมูก
 • คลินิกผิวหนัง
 • คลินิกพัฒนาการเด็ก
 • คลินิกศัลยกรรม
 • ศูนย์กระดูกและข้อ
 • คลินิกสูติ-นรีเวช
 • คลินิกอายุรกรรม
 • แผนกกายภาพบำบัด
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • แผนกทันตกรรม
 • ศูนย์หัวใจ
 • คลินิกตา