โรงพยาบาลธนบุรี 2
Thonburi 2 Hospital
เลือกภาษา:
โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรม 1 : สำหรับคนทั่วไป

การตรวจสุขภาพประจำปีนั้นสำคัญอย่างไร 
ตามสถิติทางการแพทย์ ในปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในกลุ่มโรค หัวใจ ความดันโลหิต เบาหวาน จำนวนมากดังนั้น
การตรวจสุขภาพก็เหมือนกับการประเมินสภาพร่างกายของเราว่า ภายในร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่หรือไม่ หรือมีความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคตหรือเปล่า
และหากตรวจพบว่ามีอาการบางอย่างที่ส่อเค้าว่าอาจพบโรคบางโรคในระยะเริ่มต้น เราจะได้เตรียมปรึกษาคุณหมอเพื่อดูแลและรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรคแต่เนิ่นๆ

"วันนี้ คุณตรวจสุขภาพประจำปี แล้วหรือยัง  มาดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรง และ ยืนยาว ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ "

โปรแกรม 2 : สำหรับกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ 30 ขึ้นไป
 
เน้นการตรวจร่างกายสำหรับวัยทำงาน หรือผู้บริหาร ซึ่งวัยนี้ โดยทั่วๆไปมักทำงานหนักและมักลืมแบ่งเวลาสำหรับการออกกำลังกาย หรือดูแลสุขภาพ

1. ควรตรวจร่างกายประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของสภาพร่างกาย ที่ต้องเฝ้าระวัง เช่น ระบบหัวใจหลอดเลือด ไขมัน เบาหวาน เป็นต้น 
2. ในผู้หญิงอายุระหว่าง 40-60 ปี มักจะมีระดับโคเลสเตอรอลสูงขึ้นจากระดับเดิมได้ง่ายขึ้น ควรตรวจเลือดหาระดับโคเลสเตอรอลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 


 

โปรแกรม 3 : สำหรับผู้หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป

การตรวจสุขภาพประจำปีมี 2 ขั้นตอน 
1.การพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย
2.การตรวจปัสสาวะ การตรวจเลือด การเอกซเรย์ปอดและการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ
การพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย ขั้นตอนนี้ แพทย์จะเป็นผู้ที่ซักประวัติ การเจ็บป่วยในอดีต หรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน หากมีข้อมูลจากโรงพยาบาลอื่นขอให้ท่านนำมาด้วย นอกจากนี้ควรบอกอาการ หรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของท่าน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ การหายใจและการทำงานของหัวใจ เช่น เหนื่อยง่ายหรือคลำชีพจรเต้นไม่สม่ำเสมอหรือไม่ ท่านคลำก้อนตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้หรือไม่ นอกจากนี้ในสุภาพสตรี มีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับประจำเดือน หรือมีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดหรือไม่ ตรวจพบก้อนผิดปกติที่เต้านมหรือไม่

หลังจากซักประวัติเจ็บป่วยแล้ว แพทย์จะทำการตรวจร่างกายโดยทั่วไป ฟังการเต้นของหัวใจ ฟังเสียงอากาศที่เข้าออกปอดว่าผิดปกติหรือไม่ และถ้ามีประวัติเจ็บป่วยในเรื่องใด แพทย์จะพิจารณาตรวจร่างกายเกี่ยวกับอวัยวะส่วนนั้นอย่างละเอียดเพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจจะตรวจเลือดเพิ่มเติม เพื่อ วิเคราะห์ดูว่าอวัยวะนั้นๆ ทำงานผิดปกติหรือเปล่า บางครั้งแพทย์จะพิจารณาส่งตัวท่านไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เพื่อให้ความกระจ่างและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับปัญหาที่มีในตัวท่าน

 

โปรแกรม 4 : VIP สำหรับผู้หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป

ตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุ 
ตรวจระบบประสาทสัมผัสประกอบกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากพบความเจ็บป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะสามารถป้องกันและรักษาก่อนที่โรคจะลุกลามมากขึ้นสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็มีความจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ เพราะจะช่วยให้ตรวจพบภาวะของโรคได้ชัดเจนขึ้น เช่น ภาวะโลหิตจาง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ น้ำตาลในเลือดผิดปกติ การทำงานของตับหรือไตผิดปกติ รวมทั้งโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และเลือดออกทางลำไส้ เป็นต้น
ผู้สูงอายุที่ไม่เคยได้รับการตรวจมะเร็งที่ปากมดลูก ควรตรวจปีละครั้ง ถ้าหากปกติติดต่อกัน 3 ปี สามารถลดความถี่ของการตรวจเป็นทุก 3 ปีต่อครั้งได้

โปรแกรม 5 : VIP สำหรับผู้ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป

โรคที่มักพบในการตรวจสุขภาพประจำปี
โรคที่มักพบในการตรวจสุขภาพประจำปี ได้แก่ โรคโลหิตจาง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคพยาธิ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ วัณโรค และมะเร็ง เป็นต้น ส่วนโรคที่มักตรวจพบในผู้สูงอายุ จากการซักประวัติ การวัดความดันโลหิต และการตรวจอื่นๆ มีดังนี้ - ความดันโลหิตสูง - โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน - มะเร็งเต้านม - ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ - การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมจนเกิดภาวะข้างเคียง - โรคเบาหวาน - โลหิตจาง - ไขมันในเลือดสูง - ต่อมไทรอยด์ทำงานลดลง - ภาวะประสาทหูเสื่อม - โรคทางตาต่างๆ เช่น โรคต้อกระจก โรคต้อหิน ประสาทจอรับภาพเสื่อม สายตาสั้นหรือยาวผิดปกติ - โรคผิวหนังต่างๆ เช่น การติดเชื้อรา มะเร็งผิวหนัง ผื่นแพ้ยา ผิวแห้ง - โรคเกี่ยวกับเหงือกและฟัน นอกจากโรคทางกายที่ตรวจพบ ยังพบได้ว่ามีผู้สูงอายุหลายท่าน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต อันเนื่องมาจากสภาพทางร่างกายที่เปลี่ยนไป สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การสูญเสียความมั่นคง การสูญเสียความภูมิใจในตนเอง เป็นต้น การดูแลตนเองในการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุมาก ซึ่งนอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว ลูกหลานควรให้ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย เผื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง

โปรแกรม 6 : ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 
นอกเหนือจากการวางแผนเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดหาสถานที่ พิมพ์การ์ดแต่งงาน ตระเวนเชิญแขก เตรียมชุดวิวาห์แล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้เลย นั่นก็คือ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพราะเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ไว้วางใจกันและกันไม่ได้เลย เนื่องจากเชื้อโรคที่เป็นพาหะต่าง ๆ อาจแอบแฝงอยู่ในร่างกาย แม้คุณและคู่จะไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงก็ตาม อีกทั้งการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้น วัตถุประสงค์หลักมักทำเพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส และป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูก ซึ่งมีพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นพาหะนำโรคโดยที่ไม่รู้ตัว
ข่าวสาร

เจ็บคอ มีกลิ่นปาก สัญญาณเตือนต่อมทอนซิล

ความรู้เพื่อสุขภาพ

ไบโพล่าร์

คลิปความรู้

รายการสุขภาพดีกับธนบุรี2 ตอน การบาดเจ็บกระดูกหักบริเวณข้อศอกในเด็ก

โปรโมชั่นอื่นๆ
โปรแกรมตรวจสุขภาพสุดคุ้ม ถึง 19 รายการ

โรงพยาบาลธนบุรี 2

สุขภาพดี ที่คุณเข้าถึงได้

ความประทับใจของผู้ใช้บริการ

ชอบ รพ. นี้มากค่ะ ประทับใจแผนกสูติ ตั้งแต่พยาบาลที่แผนก และ คุณหมอที่รักษาเก่งมากเลือกมาผ่าตัดมดลูกที่นี่ หมอเก่งจริงๆค่ะ ยอมรับเลยห้องพัก วีไอพีที่นี่อยู่สบาย อาคารไม่สูงมาก สิ่งแวดล้อมก็ดี พยาบาลดูแลดีมากๆค่ะ ขอบพระคุณมากๆค้ะ

สุภัทรา ภู่ทอง
หน่วยงานที่ชื่นชม คลินิกสูติ-นรีเวช
วัน-เดือน-ปี ที่ให้บริการ 1-4 มีนาคม 2561

 • คลินิกกุมารเวช
 • คลินิกจิตเวช
 • คลินิก หู คอ จมูก
 • คลินิกผิวหนัง
 • คลินิกพัฒนาการเด็ก
 • คลินิกศัลยกรรม
 • ศูนย์กระดูกและข้อ
 • คลินิกสูติ-นรีเวช
 • คลินิกอายุรกรรม
 • แผนกกายภาพบำบัด
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • แผนกทันตกรรม
 • ศูนย์หัวใจ
 • คลินิกตา